Отговорност на всяка крачка!

ББ Фарм е водеща българска фармацевтична компания, която осъществява търговия на едро с оригинални, висококачествени фармацевтични продукти. Продуктовият ни лист съдържа над 10 000 продукта, а нашата мрежа от партньори обхваща всички водещи фармацевтични компании в България, Европа и света, и продължава да се разраства с бързи темпове.

ББ Фарм осъществява своята дейност в четири основни направления:

  • Търговия на едро с лекарствени средства в България, в страните-членки на ЕС, в държавите от бившия СССР, в Близкия и Далечен изток, и в трети страни;
  • Представителство на производители на иновативни продукти, лекарствени средства и медицински изделия на територията на Република България и ЕС;
  • Внос, регистриране и маркетинг на лекарствени средства и други иновативни продукти на територията на Република България и ЕС.
  • Производство по поръчка, договорно производство, договорни услуги в България и в ЕС.

ББ Фарм е лицензирано дружество от Българска агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването. Компанията е сертифицирана по ISO 9001 : 2015 (Quality Management System), за маркетинг и търговия на едро с хуманни медицински продукти съгласно Добрата дистрибуторска практика от DQS GmbH – Германия, член на най-голямата световна мрежа от водещи сертифициращи органи IQNet.

Високите стандарти за качество на всеки етап от дейностите, които извършваме са основен принцип в работата ни с всеки един наш клиент и контрагент. За нас търговията с лекарствени продукти не е чисто търговска дейност. Ние предлагаме индивидуални решения за фармацевтичната индустрия, адаптирани към нуждите на клиентите ни. На разположение сме да отговорим на всякакви запитвания от потенциални клиенти и имаме възможност да доставим дори дефицитни фармацевтични продукти. Нашият над 10 годишен опит в бранша ни дава увереност да гарантираме качествена услуга, не само в стоково-парично отношение. Ние подхождаме с професионално разбиране, коректност и отговорност във всеки етап от изпълнението на всяка поръчка, защото доверието е най-ценният актив в нашия бизнес. Нашите постоянни доволни клиенти са най-високия атестат за качеството на услугите, които предоставяме. Нивото на нашия корпоративен стандарт се определя от Етичния кодекс на ББ Фарм.

Действието е единствената крачка от мечтата до успеха. Благовест Белчев