Отговорност на всяка крачка!

Ние, екипът на ББ Фарм ЕООД, приемаме и се задължаваме да спазваме следния  

Етичен Кодекс

Да работим законно, по всички правила!
Да говорим истината!
Да спазваме обещанията си!
Да сме единни!
Да обединяваме хората и да не говорим зад гърба им!
Да бъдем безгрешни в словото си!
Да не приемаме нещата лично!
Да не правим предположения!
Да правим най-доброто, на което сме способни!
Да работим без насилие!
Да се грижим за другите!
Да се обучаваме всеки ден!
Да правим добро всеки ден!
Да търсим в себе си причината за възникнали проблеми!
Да водим спокойна и толерантна комуникация!
Да решаваме спокойно възникнали казуси и проблеми!
Да уважаваме начина на работа и изискванията на партньорите!
Да извършваме плащанията без забавяне!
Да поддържаме добронамерен и чист бизнес климат!
Да помним, че всичко произлиза от нас самите!
Да знаем, че промяната е възможна единствено и само отвътре!

НИЕ ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО С ВАС!

Действието е единствената крачка от мечтата до успеха. Благовест Белчев