Отговорност на всяка крачка!

Базови корпоративни ценности на ББ Фарм

Отговорност
Коректност
Чистота
Честност
Добронамереност
Законност
Откритост
Самоусъвършенстване
Скромност
Състрадание

Ще се радваме да работим заедно с вас☺

Ние желаем на всички щастие,
Благовест Белчев
Управител